Polityka prywatności serwisu IPCAM.PL

 1. Informacje ogólne
  1. Poniższy dokument określa zasady prywatności w serwisie ICAM.PL. Administratorem danych osobowych jest FTF Przemysław Nowakowski, ul. Ks. Stoszki 13/33, 30-715 Kraków, NIP: 7352505872
 2. Podstawa i cel zbierania danych
  1. Dane osobowe zbierane przez Administratora danych są przetwarzane zgodnie z RODO: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu wystawienia faktury dla użytkownika, archiwizacji lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora oraz w innych celach określonych w regulaminie https://ipcam.pl/pl/regulations
  3. Podanie danych jest dobrowolne i wiąże się z automatyczną zgodą na ich przetwarzanie
 3. Uprawnienia Użytkownika
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do przekazanych danych osobowych oraz do ich poprawiania a także żądania ich usunięcia
 4. Zbieranie informacji
  1. Informacje zbierane i przetwarzane w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu:
   • szczegółowe dane o korzystaniu z usług
   • dane dotyczące konta
   • aktywność na koncie użytkownika
   • informacje o urządzeniach korzystających z zasobów IPCAM
  2. Zbieranie wymienionych danych jest konieczne do prawidłowego funkcjonowania serwisu
 5. Usunięcie konta
  1. Usunięcie konta wiąże się z usunięciem wszelkich danych użytkownika, za wyjątkiem sytuacji w której dane te konieczne są do rozstrzygnięcia ew. sporów lub jest wymagane przez prawo
 6. Bezpieczeństwo informacji
  1. Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwa danych jakkolwiek nie gwarantuje to w pełni bezpieczeństwa danych. Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na ryzyko z tym związane
  2. W wypadku naruszenia bezpieczeństwa IPCAM poinformuje użytkowników których dane zostały narażone
  3. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami
  4. Powierzone dane osobowe nie są przechowywane dłużej niż jest to konieczne